پوشش های بیمه مسافرتی سامان

توضیح جامع پوشش های بیمه مسافرتی سامان

 

– پرداخت هزینه های پزشکی و بستری در بیمارستان در خارج از کشور :

به وسیله بیمه مسافرتی ،کلیه هزینه های بستری در بیمارستان، جراحی، معاینات پزشکی و دارو های تجویز شده از جانب پزشک در صورت بروز بیماری یا صدمات جسمانی بیمه شده در خارج از ایران، تا سقف مندرج در بیمه مسافرتی در کلیه کشور های جهان پرداخت می شود.

 

– پرداخت هزینه های فوریت های دندان پزشکی :

این هرینه ها شامل معالجه دندان درد، درمان عفونت، و کشیدن دندان می شود.

 

– پوشش هزینه های ناشی از توقف سفر :

کلیه هزینه های ناشی از توقف سفر، از دست دادن پرواز های ارتباطی خارج از کشور و یا سرقت لوازم الکترونیکی بیمه گذار تا سقف تعهدات موجود در  بیمه مسافرتی جبران خواهد گردید.

 

– ارائه خدمات در صورت مفقود شدن مدارک شناسایی در خارج از کشور :

در صورت مفقود شدن گذرنامه ، گواهینامه رانندگی و شناسنامه بیمه گذار در خارج از کشور، شرکت کمک رسان علاوه بر ارائه اطلاعات لازم مبنی بر طی مراحل اداری، هزینه های جابه جایی و صدور المثنی آنها را نیز تا سقف مندرج در بیمه مسافرتی تقبل خواهد نمود.

 

– جبران هزینه های خرید های ضروری در صورت گم شدن و یا تاخیر در رسیدن چمدان ها :

کلیه هزینه های متحمل شده مربوط به خریدهای ضروری  البسه و لوازم بهداشتی تا سقف موجود در بیمه نامه پرداخت می شود.

 

– بازگشت اضطراری به کشور :

کلیه هزینه های بازگشت بیمه گذار به ایران در صورت فوت یکی از نزدیکان بیمه گذار، که بیمه گذار را ناچار به توقف سفر خود می کند، پرداخت می شود

 

– بازگرداندن جسد متوفی :

در صورت فوت بیمه شده بر اثر حوادث مشمول در این بیمه نامه، تمهیدات لازم و هزینه های مورد نیاز جهت بازگردانیدن جسد وی به کشور محل اقامت تامین خواهد گردید.

 

– بازگشت همراهان و یا انتقال یکی از اعضای خانواده از ایران به کشور مقصد در صورت بستری شدن بیمه‌شده

 

– امکان ارائه مساعدت‌های حقوقی مورد نیاز در صورت بروز مشکل قانونی در کشور مقصد

 

– تهیه و ارسال داروهای خاص از داخل کشور برای بیمه شده

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی، اجرا و سئو "دو هشت"

www.dohasht.com