قرعه کشی بیمه مسافرتی سامان

نحوه شرکت در قرعه کشی

با خرید بیمه نامه مسافرتی در قرعه کشی ماهانه بیمه مسافرتی سامان شرکت نمایید.
بیمه سامان هر ماهه به 5 نفر از بیمه گذاران بیمه مسافرتی  که پس از خرید بیمه نامه مسافرتی سامان، شماره گذرنامه خود را به شماره ۳۰۰۰۷۲۹۹ ارسال نمایند، به قید قرعه جوایز ارزنده ای تقدیم می کند.

برای شرکت در قرعه کشی بیمه مسافرتی سامان به روش زیر عمل کنید:
ارسال پیامک با متن : شماره گذرنامه*1  (از چپ به راست)

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی و اجرا - گرامانو