طرح ویژه بیمه درمان تکمیلی انفرادی

طرح ویژه

♦ طرح های جذاب درمان تکمیل انفرادی هزینه های شما را به حداقل میرساند.

 

اگر از نظر مالی در سطح متوسط هستید، می‌توانید از طرح ویژه بیمه درمان تکمیلی انفرادی سامان استفاده کنید.

در طرح ویژه هزینه‌های بیمارستانی تا ۸ میلیون تومان، جراحی‌های مهم  تا ۱۶ میلیون تومان، هزینه زایمان تا ۳ میلیون تومان، هزینه‌های دندانپزشکی تا ۵۰۰ هزار تومان و … تحت پوشش بیمه قرار می‌گیرند.

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی و اجرا - گرامانو