دریافت خدمات «مشاوره پزشکی» توسط اپلیکیشن اسنپ

دریافت خدمات «مشاوره پزشکی» توسط اپلیکیشن اسنپ، از پزشکان متخصص به صورت رایگان و مجازی برای بیمه شدگان درمان تکمیلی سامان میسر شده است.

بیمه گزار محترم بیمه سامان

دریافت خدمات «مشاوره پزشکی» توسط اپلیکیشن اسنپ، از پزشکان متخصص به صورت رایگان و مجازی برای بیمه شدگان درمان تکمیلی سامان میسر شده است. شما میتوانید با استفاده از باقیمانده پوشش ویزیت در بیمه نامه از مشاوره رایگان با پزشک متخصص از خدمات اسنپ دکتر استفاده نمایید. خواهشمند است جهت کسب اطلاعات بیشتر به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://snapp.doctor/bss

آشنایی با مراحل مشاوره پزشکی در زیر به صورت تصویری موجود است:

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی، اجرا و سئو "دو هشت"

www.dohasht.com