طرح اقتصادی بیمه درمان تکمیلی انفرادی

طرح اقتصادی

♦ طرح های جذاب درمان تکمیل انفرادی هزینه های شما را به حداقل میرساند.

اگر ازنظر هزینه در مضیقه هستید و هزینه‌های بیمارستانی‌تان آن‌قدر بالاست که به‌تنهایی از پس آن برنمی‌آیید، می‌توانید از طرح اقتصادی بیمه سامان استفاده کنید.
با خرید طرح اقتصادی، هزینه‌های بیمارستانی تا سقف ۳ میلیون تومان، جراحی‌های مهم تا سقف ۶ میلیون تومان، هزینه‌های پاراکلینیکی تا سقف ۴۵۰ هزار تومان، هزینه زایمان تا ۱میلیون و ۵۰۰ هزار تومان… تحت پوشش قرار می‌گیرد که نسبت به‌حق بیمه، مبلغ قابل توجهی است.

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی و اجرا - گرامانو