پرداخت آنلاین حق بیمه

پرداخت آنلاین حق بیمه

 بیمه گذار گرامی می توانید به منظور پرداخت حق بیمه خود، از دو روش زیر استفاده نمایید:
 

• پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار
• پرداخت با استفاده از کد ملی و کد بیمه گذار

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی و اجرا - گرامانو