پرداخت آنلاین حق بیمه

 بیمه گذار گرامی می تواند به منظور پرداخت حق بیمه خود، از طریق لینک های این صفحه اقدام نماید

از طریق لینک های زیر می توانید اقدام به پرداخت حق بیمه خود نمایید:

روش اول:

در این روش با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار خود می توانید حق بیمه خود را پرداخت نمایید:

پرداخت با استفاده از کد اعلامیه بدهکار و کد بیمه گذار

روش دوم:

در این روش با استفاده از کد ملی و کد بیمه گذار خود می توانید حق بیمه خود را پرداخت نمایید:

پرداخت با استفاده از کد ملی و کد بیمه گذار

نیاز خود را جستجو کنید:


طراحی، اجرا و سئو "دو هشت"

www.dohasht.com