آمادگی بیمه سامان برای پرداخت خسارت به بیمه شدگان حوادث سيل و طوفان

بیمه سامان ضمن ابزار همدردی با هموطنان عزیز، آمادگی خود را جهت پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان حوادث سیل و زلزله اخیر اعلام کرد.

آمادگی بیمه سامان برای پرداخت خسارت به بیمه شدگان حوادث سيل و طوفان

بیمه سامان ضمن ابزار همدردی با هموطنان عزیز، آمادگی خود را جهت پرداخت خسارت به بیمه‌ شدگان اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی بیمه سامان، پس از وقوع سیل در استانهای شمالی کشور، کارشناسان فنی بیمه سامان  آماده پاسخگویی و ارزیابی به محض حصول اعلام خسارت ناشی از این حادثه می باشند.بر اساس این گزارش،  شعب بیمه سامان در استان ها به عنوان مرکز اعلام خسارت و تشکیل پرونده برای بیمه‌شدگان تعیین شده تا با هماهنگی این مراکز اقدامات لازم جهت تسریع در پرداخت خسارت به بیمه‌شدگان و ذی‌ نفعان صورت گیرد.بیمه سامان در راستای ايفای تعهدات خود به عنوان حامی بیمه گذاران و جلب رضايت مشتریان خود، همواره پرداخت خسارت به موقع را سرلوحه فعاليت خودقرارداده است.

آخرین اخبار بیمه ای

طراحی و اجرا توسط