اطلاع از نرخ افزایش یافته تعهدات بیمه ثالث خودرو

اطلاع از نرخ افزایش یافته تعهدات بیمه ثالث خودرو

اطلاع از نرخ افزایش یافته تعهدات بیمه ثالث خودرو

به اطلاع می رساند بر اساس بخشنامه صادر شده   بیمه مرکزی، پوشش حوادث راننده  بیمه ثالث به 3،300،000،000  ریال و تعهد مالی بیمه ثالث به 110 میلیون ریال افزایش یافت. همچنین تعهد جانی(دیه) به 4،400،000،000 ریال افزایش یافته است. با توجه به قانون بیمه، صرفا تعهدات جانی نیاز به صدور الحاقیه افزایش تغییر دیه ندارند.

لیکن برای تعهدات مالی از 90 میلیون ریال به 110 میلیون ریال و همچنین پوشش حوادث راننده از 2700میلیون ریال به 3300 میلیون ریال، بر اساس دیه یک مرد مسلمان در ماه عادی نیاز به صدور الحاقیه افزایشی بوده لذا ضمن اطلاع رسانی لازم به بیمه گذاران محترم پیشنهاد می شود نسبت به این مهم اقدام نمایند.

 برای اطلاع از نرخ افزایش یافته تعهدات بیمه ثالث خودرو می توانید بر روی لینک زیر کلیک کرده و مراحل را دنبال کنید:

افزایش تعهدات بیمه ثالث

آخرین اخبار بیمه ای

طراحی و اجرا توسط