حق بیمه شخص ثالث گران شد!

شورای عالی بیمه، نرخ حق بیمه پایه شخص ثالث در سال ۱۳۹۸ برای همه وسایل نقلیه را ۱۵ درصد بیش از نرخ های مورد عمل سال ۱۳۹۷ تعیین کرد.

حق بیمه شخص ثالث گران شد!

به گزارش «تابناک» به نقل از ایسنا شورای عالی بیمه در راستای اجرای ماده (۳) «آئین نامه تعیین سقف و نحوه تخفیف، افزایش یا تقسیط آن» در جلسه خود نرخ حق بیمه پایه "بیمه شخص ثالث" در سال ۱۳۹۸ برای کلیه وسایل نقلیه را ۱۵ درصد بیش از نرخ‌های مورد عمل سال ۱۳۹۷ تعیین کرد.

بر این اساس و برای اجرای این مصوبه شرکت‌های بیمه مکلفند موارد زیر را رعایت کنند:

۱- با توجه به اعلام مبلغ ریالی دیه برای سال ۱۳۹۸ از سوی قوه مقضائیه که متضمن ۱۶.۹ درصد افزایش در مبلغ ریالی دیه است و با توجه به افزایش ۱۵ درصدی نرخ حق بیمه رشته شخص ثالث به موجب مصوبه شورای عالی بیمه، کلیه شرکت‌های بیمه موظفند بیمه نامه‌های شخص ثالثی را که تاریخ شروع پوشش آنها از ابتدای فرودین ۱۳۹۸ و پس از آن باشد را با () و تعهدات مالی حداقل ۹ میلیون تومان صادر نمایند.

2-جبران کسری پوشش بیمه نامه شخص ثالث در بخش تعهدات بدنی که ناشی از افزایش مبلغ ریالی دیه باشد، برعهده صندوق تأمین خسارت‌های بدنی قرار گرفته است، بنابراین اخذ الحاقیه افزایش تعهدات بدنی بیمه شخص ثالث برای کلیه بیمه نامه‌های صادره قبلی، منتفی است. با این حال در صورتی که بیمه گذاران برای جبران خسارت‌های مالی تقاضای افزایش تعهدات مالی را داشته باشند، شرکت‌های بیمه مکلفند با اخذ حق بیمه مربوط، نسبت به صدور الحاقیه افزایش تعهدات مالی بیمه شخص ثالث اقدام کنند.

آخرین اخبار بیمه ای

طراحی و اجرا توسط